Kontakt

EMSPOL s.r.o.
Prevádzka: Teplická cesta 3A/5255, 058 01 Poprad
Sídlo firmy: Karola Kuzmányho 1578/27, 060 01 Kežmarok

tel.:052/789 40 51
e-mail:emspolpoprad@gmail.com

IČO: 51232464, DIČ: 2120637211, IČ DPH: SK2120637211

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Poprad, oddiel: Sro, vložka číslo: 355550/P